17.12.2017

Learning English through Reading

Learning English through Reading
‘Read, read, read’
William Faulkner
«Я обожнюю читати!» – можна почути майже від кожного вчителя (і не лише) англійської мови, адже ми – філологи і жага до читання в нашій крові! Ми всі знайомі з «титанами» англійської класичної літератури, а прізвища Крісті, Голсуорсі та Остін викликають приємні спогади не лише від творів авторів, а й від тієї вишуканої англійської, яка змушує нас перечитувати твір по декілька разів. Чудово! Це все про нас!
А як щодо наших учнів? Чи вони так само поспішають до бібліотеки у пошуках класичної британської прози? Ні? Можливо, варто «запросити» прозу частіше відвідувати учнів?
Недостатній рівень читання – проблема усього покоління наших учнів. Вони марнують свій час у смартфонах і планшетах обираючи між останньою версією популярної відеогри та книгою й у 95% випадків обирають перше. При цьому кожен учитель розуміє, що чим більше учень занурюється в англійську, тим вища ймовірність, що він/вона «підхопить» певні конструкції, лексичні одиниці тощо. Проте, учні найчастіше навіть не здогадуються, яким захоплюючим може бути читання, особливо коли воно організоване вчителем іноземної мови.
Якщо Ви вирішили активізувати читання у класі, варто пригадати теорію та звернути увагу на стилі читання.
Більшість експертів виокремлюють extensive та intensive reading.
У випадку extensive reading учні читають самостійно, а контроль вчителя має відносний характер. Це читання для задоволення, і воно є досить пролонгованим у часі. Extensive reading, як правило, відбувається вдома, але також є можливість організувати клуб читачів у школі чи виділити для читання одне заняття на два-три тижні.
Які саме вправи зроблять таке читання для учнів незабутнім? По-перше, можна запропонувати учням обрати героя та вести його щоденник записуючи, які події трапляються в його житті, що він відчуває і т.д. Таким чином учні водночас розвиватимуть письмові навички.
Можна розбити учнів на пари, при цьому кожен з них має підготувати список запитань до свого партнера щодо твору і провести невеличке інтерв’ю. Крім того, можна об’єднати учнів у групи, кожен учасник яких має представити одного з героїв. При цьому має бути ведучий – невеличке ток-шоу дозволить учням увімкнути критичне мислення пояснюючи вчинки своїх героїв та висловлюючи ставлення до подій у книзі в цілому.

Якщо є бажання додати нотку креативу, варто також подумати над завданнями, пов’язаними з творчими здібностями учнів. Вони можуть вигадати ідеї оформлення нової обкладинки для книги або ж розробити плакат із зазначенням основних героїв, їх еволюції протягом твору, інформацією про те, які вчинки вони вважають правильними чи хибними – все залежить від Вас та уяви.
Для того щоб не було потреби постійно нагадувати про читання, можна повішати намальовану на ватмані чи звичайному аркуші паперу таблицю на одній зі стін класу: стовпчики такої таблиці будуть відповідати главам книги, а один рядок буде належати одному учню. Протягом періоду між зустрічами для обговорення книг, учні заповнюватимуть свою колонку. Таким чином, зникне потреба постійно нагадувати їм про необхідність читання.
Intensive reading є більш сконцентрованим. Вчитель має повний контроль над процесом, а читання є чітко спрямоване на досягнення певної мети, для чого використовується адаптована література, яка містить спеціальні завдання для роботи із вокабуляром та розвитку навичок роботи з текстом.
Для intensive reading більш характерна робота в класі. Вчитель виступає як організатор та наглядач: дає вказівки, розповідає про стратегії читання, перевіряє виконані завдання тощо. Це повноцінний час читання, спрямований на досягнення конкретної мети в кінці заняття. При цьому варто заздалегідь визначитися, чи ви спочатку працюєте з текстом, а потім переходите до вокабуляру, чи навпаки. Саме від цього потрібно відштовхуватись під час планування заняття.
Intensive reading має включати завдання на розвиток навичок skimming та scanning в учнів – можна сказати, що це класична робота з текстами в межах заняття, однак, обсяг текстів може бути більшим. Це надасть учням неабияку практику для підготовки до міжнародних або українських іспитів з англійської мови.
Читання одного тексту з підручника на тиждень не здатне забезпечити ті результати, які можна отримати від extensive чи intensive reading. Тому, який вид додаткового читання Ви б не обрали, він гарантовано пожвавить навчальний процес. А якщо залишається хвилювання щодо того, чи будуть учні достатньо зацікавлені, ми готові Вам у цьому допомогти!
При виборі літератури для читання учнями варто враховувати декілька важливих моментів:
  • рівень твору має відповідати рівню володіння англійською мовою вашими учнями;
  • завдання (якщо Ви плануєте читати із завданнями) мають концентруватись як на самому творі, так і на лексичному матеріалі додаючи його до активного чи пасивного запасу вокабуляру, а також навчати роботі з текстом;
  • учні мають брати активну участь у виборі книги для читання, адже це є однією з умов справжнього extensive reading. Тематика твору має відповідати вподобанням учнів, тому що цей тип читання має проходити із задоволенням.
Без читання неможливо досягнути практично нічого у вивченні іноземної мови – читаючи англійською, учні автоматично запам’ятовують кліше та слова, отримують практику з граматики, а при виконанні завдань ще й розвивають навички говоріння й письма. Саме тому варто показати учням, що читати – легко та цікаво!


Обирайте книгу та починайте читати з учнями вже сьогодні. Видавництво MM Publications спеціально розробило цілу серію книжок для читання (readers) учнями з різними рівнями володіння англійською. Усі книжки видавництва містять безліч вправ і відповідають зазначеному рівню англійської – тому Ви зможете з легкістю підібрати readers до курсу, за яким вчаться Ваші учні.

Самоосвіта вчителя

Macmillan Life Skills: безкоштовні онлайн ресурси для навчання життєвих компетентностей на уроках англійської мови


В умовах переходу шкільної освіти на нові державні стандарти стає важливим не тільки формувати лінгвістичну компетенцію в учнів, а й навчати іншим компетенціям,  зазначеним у Державному стандарті, через предмет «англійська мова».

Видавництво «Макміллан Ед'юкейшн» пропонує серію розроблених уроків різного рівня складності, які є безкоштовними для завантаження з нашого сайту 
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/  за такими тематичними блоками:

Вміння організовувати свою роботу
Соціальні компетенції
Управління людьми
Критичне мислення
Тайм-менеджмент
Полікультурна компетенція
Комунікативні компетенції
Вміння спілкуватися та співпрацювати
Вміння вчитися

За поданими нижче посиланнями Ви знайдете не лише плани уроків, а й методичні статті наших експертів з ELT, поради вчителям та відео матеріали. 

Зверніть увагу на матеріали для професійного вдосконалення вчителів 
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/teachers/ 

Окремим блоком стоять матеріали для навчання дошкільнят та молодших школярів  
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/young-learner-resources/  
Методичні рекомендації щодо використання онлайн ресурсів Macmillan Life Skills
Кожен урок містить завдання, спрямовані на розвиток лексичної компетенції учнів через парну, групову та індивідуальну форми роботи. Уроки містять завдання на розвиток всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо. Кожна розробка представляє собою покроковий план-конспект уроку для вчителя та роздатковий матеріал для учнів. Уроки розраховані на 45-60 хвилин кожний.
Вміння організовувати свою роботу
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/getting-organised/ 
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/creativity/
 

• Планування, організація та уміння надавати пріоритет є важливими компетенція ми, які застосовуються до всіх сфер нашого життя. Створення організованого навчального простору і уміння ефективно управляти навчанням є суттєвим для академічного життя. На ринку праці роботодавці шукають кандидатів, які вміють демонструвати розставляти пріоритети під час великої завантаженості. 
 Соціальні компетенції
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/social-skills/ 
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/self-awareness/ 

• Як ми бачимо себе і як нас бачать інші? Мати самосвідомість є важливою частиною розуміння того, як ми ведемо себе і вміємо належним чином реагувати в різних соціальних ситуаціях.

• Знання того,  що змушує нас кидати виклик деяким з наших власних стереотипів, приділяючи особливу увагу нашим соціальним навичкам, допоможе збудувати кращі відносини і поліпшити взаємодію з тими, хто навколо нас.
Управління людьми
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/people-management/ 

• Розуміння того, як керувати людьми в робочій ситуації може означати все, від знання, як отримати найкраще з інших та мотивації команди, до спроможності вести і підтримувати колег у складних ситуаціях.
Критичне мислення
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/critical-thinking/ 

• Здатність застосовувати критичне мислення, оцінити інформацію з різних джерел і проаналізувати логіку аргументів є найважливішими для подальшого навчання у ВНЗ. Для учнів, які планують після школи навчатися у ВНЗ, розвиток навичок критичного мислення розглядається як необхідну основу для успіху у навчанні.
Тайм-менеджмент
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/time-management/ 

• Усі ми стикаємось з різним тиском та вимогами в особистому, професійному та учнівському житті. Іноді здається, що 24 годин на добу не вистачає. Знати, як ефективно управляти своїм робочим часом, має вирішальне значення, допомагаючи знайти відчуття балансу і зменшити рівень стресу.
Політкультурна компетенція
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/cultural-awareness/ 

• Бути шанобливим до інших і приймати думки людей, права і почуття – навіть якщо вони відрізняються від власних – має важливе значення для збереження особистих стосунків. Показати повагу до батьків, вчителів, старших за віком або за професійним статусом – така основна мета ресурсів, які ілюструють важливість цієї компетенції в усіх аспектах нашого повсякденного життя.
Комунікативні компетенції
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/communication-skills/

• Встановлення контактів та зв’язків з іншими людьми є важливою частиною комунікації. Добірка ресурсів стосується міжособистісних і комунікаційних навичок, які учні можуть розвинути англійською мовою, щоб мати можливість ефективно спілкуватися.
Вміння спілкуватися та співпрацювати
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/career-work/ 
http://www.macmillanenglish.com/life-skills/networking/ 

• Навички ефективного спілкування та співпраці є невід’ємною частиною будь-яких відносин, впливаючи на все, від професійного розвитку до особистісної соціальної взаємодії. Низка ресурсів сприяє формуванню та розвитку міжособистісних та комунікаційних навичок учнів
Вміння вчитися

http://www.macmillanenglish.com/life-skills/study-skills/  

• Навчання є невід’ємною частиною академічних успіхів. Незалежно від віку або рівня навчитися бути ефективним учнем і розуміти те, як керувати навчанням, є важливим для всіх учнів. Запропоновані ресурси розглядають різні методи і стратегії навчання в класі і за його межами.

14.12.2017

Новини освіти

                 
                              ЗНО з іноземних мов. 

        Відповіді на демонстраційні тести 2018 року

                        Переглянути: http://osvita.ua/test/58279/

Урок в 10-му класіРозробка уроку за темою"Why do we study English? The importance of learning English language" http://teacherjournal.in.ua/blog/rozroobka-uroku-za-temoyu-why-do-we-study-english-the-importance-of-learning-english-language


АнотаціяРозробка уроку актуалізації і застосування набутих знань, вдосконалення навичок і вмінь за темою"Why do we study English? The importance of learning English language" в 10-му класі, спрямований наактивізацію вживання лексико - граматичних структур теми, вдосконалення навичок аудіювання, читання та усного монологічного та діалогічного мовлення, а також на розвиток в учнів навичок критичного мислення, інтелектуальної, емоційної та мотиваційної сфери, пам'яті, мовної здогадки та загальної ерудиції

08.11.2017

Як визначити рівень володіння англійською мовою

Як визначити рівень володіння англійською мовою
Все життя вчиш англійську мову, але досі не впевнений щодо свого рівня? Пояснюємо, як його визначити та скільки їх існує в природі. А ще – тримай невеличку добірку безкоштовних онлайн-тестів, котрі допоможуть пришвидшити цей процес.

Які рівні існують?
Є кілька систем, котрі оцінюють знання англійської мови. Найпопулярніша – це CEF (The Common European Framework of Reference for Languages / Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти):
CEF
Навички
A1 (Beginner / Початок)
A2 (Elementary /
Основи)
Перше знайомство з мовою: учень розуміє співрозмовника, тільки якщо той говорить повільно й чітко; може привітатися, трошки розповісти про себе, запитати дорогу, купити продукти в магазині тощо.
B1 (Intermediate / Середній рівень)
B2 (Upper Intermediate /
Вищий Середній)
Учень багато чого розуміє, може спілкуватися на загальні теми (наприклад, про свої мрії, роботу, хоббі), але припускатися граматичних помилок; має обмежений словниковий запас.
C1 (Advanced / Прогресивний)
C2 (Proficiency /
Досвідчений)
Вищий рівень – учень все розуміє, вільно висловлюється, може підтримувати розмову на будь-які теми (в науковому й професійному стилях включно), практично не припускається помилок.
Реклама
CEF – універсальна система оцінювання, яку використовують у викладанні всіх європейських мов як іноземних.
Є також відомі системи Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, PTE Academic, British General Qualification і багато інших, які еквівалентні одна одній.
CEF
Cambridge ESOL
IELTS
A1
1-2.5
A2
KET
3-3.5
B1
PET
4-5
B2
FCE
5-6.5
C1
CAE
7-8
C2
CPE
8-9

Як визначити свій рівень?
Не існує способу, за допомогою якого можна з легкістю визначити рівень володіння мовою достеменно. Людина постійно розвивається чи деградує – може читати, писати або говорити іноземною краще або гірше. Недосконала граматика – не показник малого словникового запасу (а багатий вокабуляр, навпаки, не страхує тебе від граматичних помилок). Тож щоб отримати достовірний результат, потрібно пройти комплексний тест на перевірку всіх навичок (а це довго і, зазвичай, дорого). Простіший та економніший спосіб – онлайн-тести.
Пам’ятай, що тести з кількома варіантами відповіді – неточні. Чим довша перевірка – тим достовірніший підсумок.

Безкоштовні тести
1. Тест на 50 питань від ILS English, в якому треба доповнити речення одним з чотирьох поданих варіантів.
2. Тест від UEfAP (Using English for Academic Purposes) на 40 питань. Обери свій орієнтовний рівень і доповни речення правильним варіантом з чотирьох поданих. Продивись сайт – він зроблений у вигляді «порадника» – підказує як і що краще вчити в англійській мові.
3. Тест від Cambridge English Language Assessment. Твоя задача протягом тесту – визначати правильну відповідь з чотирьох запропонованих.
4. Тести від English Tag. Тут можна обрати будь-який, на свій смак. Завдання різні: вставити слова в текст, вказати речення без помилок, доповнити фразеологізми тощо.
5. Тести від Englishjet. На кожен рівень – свій тест, але всі вони побудовані за одним принципом: доповнити речення рядком із поданих варіантів.
6. Тест від British Council. Треба обрати один з трьох запропонованих варіантів. Після того, як пройшов тест, – можеш скористатися навчальними матеріалами, котрі пропонує сайт, спираючись на твій рівень.
Якщо ж хочеш поспілкуватися з кимось вживу – відвідай будь-які мовні курси й скажи, що хочеш записатися на семестр. Тобі дадуть безкоштовний пробний тест і перевірять рівень володіння мовою. Чемно подякуй і скажи, що подумаєш та прийдеш пізніше!